همایش منطقه ای طب ورزشی , 2008-11-19

عنوان : ( ارزیابی شیوع درد و عملکرد شانه در بازیکنان دختر نخبه بدمینتون )

نویسندگان: زینب تقی ئی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدمینتون ورزشی با قدمت دیرینه 2000 ساله در جهان و 36 ساله در ایران است که از سال 1351 با تشکیلی فدراسیون بدمینتون شروع به فعالیت نموده است. بدمینتون در مقایسه با رشته های ورزشی دیگر نسبتا کم خطر است اما در زمینه صدمات ناشی از پرتمرینی در رتبه بالایی است و بازیکنان تفریحی بدمینتون نسبت به بازکنان رقابتی احتمال آسیب بیشتری دارندو البته بیشتر صدمات رد بدمینتون ناشی از پرتمرینی است و بخش زیادی 19-32% صدمات در بدمینتون مربوط به اندام فوقانی است.

کلمات کلیدی

, درد شانه , عملکرد شانه , بازیکنان نخبه بدمینتون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008785,
author = {تقی ئی, زینب and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر},
title = {ارزیابی شیوع درد و عملکرد شانه در بازیکنان دختر نخبه بدمینتون},
booktitle = {همایش منطقه ای طب ورزشی},
year = {2008},
location = {کاشمر, ايران},
keywords = {درد شانه - عملکرد شانه - بازیکنان نخبه بدمینتون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شیوع درد و عملکرد شانه در بازیکنان دختر نخبه بدمینتون
%A تقی ئی, زینب
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%J همایش منطقه ای طب ورزشی
%D 2008

[Download]