هیجدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی , 2007-08-26

Title : ( بررسی تاثیر اسانس گل محمدی بر افسردگی در رت نژاد ویستار با استفاده از تست شنای اجباری )

Authors: Morteza Behnam Rassouli ,

Citation: BibTeX | EndNote

زز

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008812,
author = {Behnam Rassouli, Morteza},
title = {بررسی تاثیر اسانس گل محمدی بر افسردگی در رت نژاد ویستار با استفاده از تست شنای اجباری},
booktitle = {هیجدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی},
year = {2007},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {رر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر اسانس گل محمدی بر افسردگی در رت نژاد ویستار با استفاده از تست شنای اجباری
%A Behnam Rassouli, Morteza
%J هیجدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی
%D 2007

[Download]