سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل اوری شده با بخار تحت فشار بر هضم شکمبه وحرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند )

نویسندگان: رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل اوری شده با بخار تحت فشار بر هضم شکمبه وحرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند

کلمات کلیدی

اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل اوری شده با بخار تحت فشار بر هضم شکمبه وحرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008831,
author = {ولی زاده, رضا},
title = {اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل اوری شده با بخار تحت فشار بر هضم شکمبه وحرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل اوری شده با بخار تحت فشار بر هضم شکمبه وحرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل اوری شده با بخار تحت فشار بر هضم شکمبه وحرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند
%A ولی زاده, رضا
%J سومین کنگره علوم دامی ایران
%D 2008

[Download]