سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2008-10-14

عنوان : ( بهینه سازی چند هدفه مخازن با استفاده از الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: محمد نوری , محمدباقر شریفی , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سیستم مخازن چند هدفه، معمولاً بعضی اهداف در تضاد با اهداف دیگر قرار می گیرند. به عنوان مثال بالا نگهداشتن حجم ذخیره آب یک مخزن سبب افزایش تولید نیروی برق و نیازهای آبی دیگر شده در حالی که به علت کاهش فضای لازم جهت کنترل سیلاب، سبب ایجاد خسارت می شود. لذا بهینه سازی عملکرد مخازن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی عملکرد سد پیرتقی که در حال حاضر توسط شرکت مهندسی مشاور طوس اب در دست مطالعه می باشد استفاده شده است. در این مطالعه با در نظرگرفتن افق دید برنامه ریزی یک ساله و بازه های زمانی ماهانه، این الگوریتم اجرا گردیده است.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, بهینه سازی چند هدفه, جبهه پاراتو, اهداف ناسازگار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008838,
author = {محمد نوری and شریفی, محمدباقر and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {بهینه سازی چند هدفه مخازن با استفاده از الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی چند هدفه، جبهه پاراتو، اهداف ناسازگار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی چند هدفه مخازن با استفاده از الگوریتم ژنتیک
%A محمد نوری
%A شریفی, محمدباقر
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2008

[Download]