تحقیقات جغرافیایی, سال (2006-2)

عنوان : ( فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی واختلاف خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری , حمید اجتهادی , فرهنگ حداد , محمد حسین پاپلی یزدی , فاطمه وثوقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در نواحی جغرافیایی مختلف کشور پهناور ما ایران، اقوام، نژادها و طوایف مختلفی زندگی می کنند که هر یک در صدی از جمعیت فعلی را تشکیل می دهند.

کلمات کلیدی

, آنتروپولوژی جسمانی, خط ab, خطوط پوستی, استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008842,
author = {مهدوی شهری, ناصر and اجتهادی, حمید and حداد, فرهنگ and محمد حسین پاپلی یزدی and فاطمه وثوقی},
title = {فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی واختلاف خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {2006},
month = {February},
issn = {1019-7052},
keywords = {آنتروپولوژی جسمانی، خط ab، خطوط پوستی، استان خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی واختلاف خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان
%A مهدوی شهری, ناصر
%A اجتهادی, حمید
%A حداد, فرهنگ
%A محمد حسین پاپلی یزدی
%A فاطمه وثوقی
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 2006

[Download]