دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (11), شماره (2), سال (2008-6) , صفحات (19-26)

عنوان : ( اثر میدان الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین( 50 هرتز) بر القای آسیب های کروموزومی در اریتروسیت های مغز استخوان موش نر آزمایشگاهی )

نویسندگان: جواد بهارآرا , فرهنگ حداد , علیرضا اشرف , الهام خنده رو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد روز افزون دستگاه های مولد امواج الکترومغناطیس در زندگی روزمره باعث نگرانی های بسیاری در ارتباط با اثرات این امواج بر سلامت انسان شده است.

کلمات کلیدی

, میدان مغناطیسی, اریتروسیت, آزمون میکرونوکلئوس, بالب سی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008848,
author = {جواد بهارآرا and حداد, فرهنگ and اشرف, علیرضا and الهام خنده رو},
title = {اثر میدان الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین( 50 هرتز) بر القای آسیب های کروموزومی در اریتروسیت های مغز استخوان موش نر آزمایشگاهی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2008},
volume = {11},
number = {2},
month = {June},
issn = {۱۷۳۵-۵۳۳۸},
pages = {19--26},
numpages = {7},
keywords = {میدان مغناطیسی، اریتروسیت، آزمون میکرونوکلئوس، بالب سی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر میدان الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین( 50 هرتز) بر القای آسیب های کروموزومی در اریتروسیت های مغز استخوان موش نر آزمایشگاهی
%A جواد بهارآرا
%A حداد, فرهنگ
%A اشرف, علیرضا
%A الهام خنده رو
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ ۱۷۳۵-۵۳۳۸
%D 2008

[Download]