پاژ, دوره (1), شماره (1), سال (2008-5) , صفحات (53-68)

عنوان : ( ذیل سرچشمه ها )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتاب سرچشمه های فردوسی شناسی گرد آوری دکتر محمد امین ریاحی دریچه ای به روی آثار گذشته فارسی است. در این مقاله مواردی از متون جستجو شده که در این کتاب نیامده است

کلمات کلیدی

, دفتر دلگشا قاسمی , غازان نامه, فیه مافیه, تفسیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008859,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {ذیل سرچشمه ها},
journal = {پاژ},
year = {2008},
volume = {1},
number = {1},
month = {May},
issn = {****-0039},
pages = {53--68},
numpages = {15},
keywords = {دفتر دلگشا قاسمی - غازان نامه- فیه مافیه- تفسیر ابوالفتوح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ذیل سرچشمه ها
%A یاحقی, محمدجعفر
%J پاژ
%@ ****-0039
%D 2008

[Download]