پاژ, سال (2008-9) , صفحات (79-92)

عنوان : ( صورت نوین ابیات رودکی در تصحیح جدید تاریخ بیهقی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , مهدی سیدی فرخد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صورت نوین ابیات رودکی در تصحیح جدید تاریخ بیهقی مجموعا 36 بیت از رودکی در تاریخ بیهقی آمده که ضبط آن در چاپ نوین اندکی متفاوت است

کلمات کلیدی

, رودکی, تاریخ بیهقی , متن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008860,
author = {یاحقی, محمدجعفر and مهدی سیدی فرخد},
title = {صورت نوین ابیات رودکی در تصحیح جدید تاریخ بیهقی},
journal = {پاژ},
year = {2008},
month = {September},
issn = {****-0039},
pages = {79--92},
numpages = {13},
keywords = {رودکی- تاریخ بیهقی - متن شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T صورت نوین ابیات رودکی در تصحیح جدید تاریخ بیهقی
%A یاحقی, محمدجعفر
%A مهدی سیدی فرخد
%J پاژ
%@ ****-0039
%D 2008

[Download]