دانش و خرد فردوسی , 2008-05-13

عنوان : ( دانش و بینش فردوسی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانش و خرد فردوسی

کلمات کلیدی

شاهنامه فردوسی دانش بینش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008865,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {دانش و بینش فردوسی},
booktitle = {دانش و خرد فردوسی},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شاهنامه فردوسی دانش بینش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دانش و بینش فردوسی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J دانش و خرد فردوسی
%D 2008

[Download]