دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , 2007-08-26

عنوان : ( جلوه های نقد ادبی در تاریخ بیهقی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , سرورسا رفیعزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جلوه های نقد ادبی در تاریخ بیهقی

کلمات کلیدی

نقد ادبی تاریخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008868,
author = {یاحقی, محمدجعفر and رفیعزاده, سرورسا},
title = {جلوه های نقد ادبی در تاریخ بیهقی},
booktitle = {دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نقد ادبی تاریخ بیهقی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جلوه های نقد ادبی در تاریخ بیهقی
%A یاحقی, محمدجعفر
%A رفیعزاده, سرورسا
%J دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
%D 2007

[Download]