سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , 2008-08-27

عنوان : ( نو و کهنه در تصحیح متون )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نو و کهنه در تصحیح متون

کلمات کلیدی

, نو و کهنه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008870,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {نو و کهنه در تصحیح متون},
booktitle = {سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نو و کهنه، تصحیح},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نو و کهنه در تصحیح متون
%A یاحقی, محمدجعفر
%J سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
%D 2008

[Download]