سومین همایش مشروطه پژوهی , 2008-08-02

عنوان : ( مشروطه، ادبیات )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشروطه، ادبیات

کلمات کلیدی

, مشروطه, ادبیات, تحول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008872,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {مشروطه، ادبیات},
booktitle = {سومین همایش مشروطه پژوهی},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {مشروطه، ادبیات، تحول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مشروطه، ادبیات
%A یاحقی, محمدجعفر
%J سومین همایش مشروطه پژوهی
%D 2008

[Download]