پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26

عنوان : ( مطالعه اثر استفاده از نمکهای آنیونی در دوره خشکی بر رخداد بیماریهای متابولیک و شاخصهای بیوشیمیایی سرم گاو شیری )

نویسندگان: هادی نعمتی , حسام الدین سیفی , مهرداد مهری , نیما فرزانه , شیما وحیدی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تب شیر یکی از مهمترین بیماریهای متابولیک دام می باشد که سالانه هزینه های هنگفتی را بر صنعت

کلمات کلیدی

, تب شیر , نمکهای آنیونی , بیماریهای پس از زایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008874,
author = {هادی نعمتی and سیفی, حسام الدین and مهری, مهرداد and فرزانه, نیما and شیما وحیدی نژاد},
title = {مطالعه اثر استفاده از نمکهای آنیونی در دوره خشکی بر رخداد بیماریهای متابولیک و شاخصهای بیوشیمیایی سرم گاو شیری},
booktitle = {پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تب شیر - نمکهای آنیونی - بیماریهای پس از زایش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر استفاده از نمکهای آنیونی در دوره خشکی بر رخداد بیماریهای متابولیک و شاخصهای بیوشیمیایی سرم گاو شیری
%A هادی نعمتی
%A سیفی, حسام الدین
%A مهری, مهرداد
%A فرزانه, نیما
%A شیما وحیدی نژاد
%J پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2008

[Download]