شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2008-05-13

عنوان : ( مدل سازی، بهینه سازی و مقایسه مدل های برتر فرآیند جوشکاری رباتیک قوسی جهت پیش بینی کیفیت مطلوب جوش )

نویسندگان: جعفر ثنایی مقدم سبزوار , علی اکبر اکبری , علیرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند GMAW یک تکنیک اتصال فلزات با کیفیت بالا می‌باشد که به علت دامنه وسیع کاربردهای صنعتی آن به ویژه در لوله گذاری های نفت و گاز برای این بررسی انتخاب شده است. برای دست یابی به کیفیت مطلوب جوش، نیاز است که رابطه پارامترهای مؤثر جوشکاری روی هندسه جوش را مدل سازی شود. از طرفی علیرغم زمینه استفاده گسترده این روش، به علت فقدان مدل مناسب، هنوز جوشکاری تمام اتومات با مشکلاتی مواجه است. دراین بررسی چند مدل بهینه شده ریاضی برای پیش بینی عمق نفوذ جوش با استفاد از روش رگرسیون، شبکه عصبی و SANN ارائه شد. نتایج نشان داد که مدل های پیشنهادی میتوانند عمق نفوذ جوش را با دقت قابل قبولی، پیش بینی نمایند. دربین 5 مدل ارایه شده، مدل شبکه عصبی BP با دقت بالاتری عمق نفوذ را پیش بینی می کند. در ادامه با کمک الگوریتم تبرید تدریجی مقادیر بهینه پارامترهای ورودی مدل BP که کیفیت مطلوب را ایجاد می‌کند، تخمین زده شد. این مقادیر با مقادیرحاصل از نتایج Murugan و همکاران[4] مقایسه گردید.

کلمات کلیدی

, جوشکاری رباتیک, رگرسیون چندگانه, شبکه عصبی, الگوریتم تبرید تدریجی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008881,
author = {ثنایی مقدم سبزوار, جعفر and اکبری, علی اکبر and اکبرزاده توتونچی, علیرضا},
title = {مدل سازی، بهینه سازی و مقایسه مدل های برتر فرآیند جوشکاری رباتیک قوسی جهت پیش بینی کیفیت مطلوب جوش},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {جوشکاری رباتیک، رگرسیون چندگانه، شبکه عصبی، الگوریتم تبرید تدریجی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی، بهینه سازی و مقایسه مدل های برتر فرآیند جوشکاری رباتیک قوسی جهت پیش بینی کیفیت مطلوب جوش
%A ثنایی مقدم سبزوار, جعفر
%A اکبری, علی اکبر
%A اکبرزاده توتونچی, علیرضا
%J شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2008

[Download]