دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2008-05-27

عنوان : ( نقش فعالیتهای میکروبی در تشکیل ااولیت های آهن دار سازند شیشتو، جنوب شرق طبس )

نویسندگان: محمدحسین محمودی قرائی , علیرضا عاشوری , محمد خانه باد , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منشائ ااولیت

کلمات کلیدی

ااولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008889,
author = {محمودی قرائی, محمدحسین and عاشوری, علیرضا and خانه باد, محمد and عباس قادری},
title = {نقش فعالیتهای میکروبی در تشکیل ااولیت های آهن دار سازند شیشتو، جنوب شرق طبس},
booktitle = {دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2008},
location = {خوراسگان (اصفهان), ايران},
keywords = {ااولیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش فعالیتهای میکروبی در تشکیل ااولیت های آهن دار سازند شیشتو، جنوب شرق طبس
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A عاشوری, علیرضا
%A خانه باد, محمد
%A عباس قادری
%J دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2008

[Download]