شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2008-04-13

عنوان : ( تحلیل مقایسه ای با استفاده از چهار روش عددی اجزاء متناهی، اجزاء مرزی، گالرکین بدون اجزاء و احجام متناهی )

نویسندگان: مهدی رضائی فریمانی , حامد ایزدی قدوسی , حمید اختراعی طوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد چهار روش عددی شامل اجزاء کرانی، اجزاء متناهی، احجام متناهی و گالرکین بدون اجزاء در مسائل مکانیک سازه ای بطور مقایسه ای ارزیابی شده است. با فرض تیر یکسر درگیر بعنوان مبنا، نتایج حل عددی با حل بسته تحلیلی مقایسه شده است. مقایسه نرم های خطا نشان می دهد نرم انرژی در روش گالرکین بدون اجزاء نسبت به سایر روش ها کوچکتر است. در نقاط مرزی پاسخ روش اجزا کرانی نسبت به روش های اجزاء و احجام متناهی دقیقتر است. همچنین نتیجه می شود که روش احجام متناهی سریعتر پاسخ می دهد.

کلمات کلیدی

, حل عددی, اجزاء کرانی, اجزاء متناهی, احجام متناهی, گالرکین بدون اجزاء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008895,
author = {مهدی رضائی فریمانی and ایزدی قدوسی, حامد and اختراعی طوسی, حمید},
title = {تحلیل مقایسه ای با استفاده از چهار روش عددی اجزاء متناهی، اجزاء مرزی، گالرکین بدون اجزاء و احجام متناهی},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {حل عددی، اجزاء کرانی، اجزاء متناهی، احجام متناهی، گالرکین بدون اجزاء},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل مقایسه ای با استفاده از چهار روش عددی اجزاء متناهی، اجزاء مرزی، گالرکین بدون اجزاء و احجام متناهی
%A مهدی رضائی فریمانی
%A ایزدی قدوسی, حامد
%A اختراعی طوسی, حمید
%J شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2008

[Download]