هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن هوا فضای ایران , 2008-02-18

عنوان : ( بررسی تاثیر محل نمونه برداری بر دقت حل معکوس دالیکراویچ در مسائل سازه ای )

نویسندگان: حامد ایزدی قدوسی , حمید اختراعی طوسی , مصطفی عطار خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحلیل مسائل مکانیک سازه‌ای، مسئله معکوس به موردی اطلاق می‌شود که در آن برای برخی از نقاط ناحیه حل علاوه بر تغییر مکانها، نیرو‌ها نیز مجهول باشند. در این مقاله از روشی موسوم به شیوه دالیکراویچ که برای تحلیل مسائل معکوس سازه‌ای ابداع شده است برای محاسبه بارهای مجهول اعمالی به یک سازه دو بعدی که تغییر مکان‌ آن در تعداد اندکی از نقاط سنجیده شده، استفاده می‌شود. بدین منظور به کمک عملیات جبری ویژه‌ای دستگاه معادلات مسئله مستقیم به دستگاه معادلات مسئله معکوس تبدیل و حل می‌شود. برای حل معادلات از روش تکراری LSQR که تشریح گردیده استفاده می‌شود. در ادامه بر اساس این شیوه تحلیل و در قالب چند مثال کاربردی تاثیر انتخاب محل مناسب نقاط نمونه برداری بر سرعت همگرایی برنامه و کاهش نوسان در جوابهای مسئله معکوس بررسی می‌شود. این کار با محاسبه عدد شرط دستگاه معادلات مسئله معکوس به سه شکل مختلف انجام می‌گیرد..

کلمات کلیدی

, مکانیک ساز‌ه‌ای , تحلیل معکوس , روش دالیکراویچ , ناسالمی – عدد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008914,
author = {ایزدی قدوسی, حامد and اختراعی طوسی, حمید and مصطفی عطار خراسانی},
title = {بررسی تاثیر محل نمونه برداری بر دقت حل معکوس دالیکراویچ در مسائل سازه ای},
booktitle = {هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن هوا فضای ایران},
year = {2008},
location = {تهران- دانشگاه صنعتی شریف, ايران},
keywords = {مکانیک ساز‌ه‌ای - تحلیل معکوس - روش دالیکراویچ - ناسالمی – عدد شرط},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر محل نمونه برداری بر دقت حل معکوس دالیکراویچ در مسائل سازه ای
%A ایزدی قدوسی, حامد
%A اختراعی طوسی, حمید
%A مصطفی عطار خراسانی
%J هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن هوا فضای ایران
%D 2008

[Download]