اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات , 2008-01-28

Title : ( تحلیل ارتعاش تیرها به کمک الگوریتم بهینه سازی BFGS )

Authors: Mojtaba Sadeghian , Hamid Ekhteraei Toussi , مرتضی پاکدامن ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

هنگامی که یک موج تغییر شکل داخل یک محیط ارتجاعی نظیر یک تیر منتشر شود وجود هر نوع ناپیوستگی در مسیر موج می‌تواند حرکت آنرا مختل نماید. از محلی که حرکت موج توسط مانعی محدود شود بخشی از موج انتقال و قسمتی انعکاس می‌یابد. در این مقاله ماتریسهای انتقال و انعکاس برای انواع مختلفی از ناپیوستگی‌‌ها مانند ترک، مرز یا تغییر در سطح مقطع برای تیری که روی بستر شناوری مانند آب قرار داده شده، بدست آمده است. در مرحله حل معادله فرکانسی و استخراج فرکانسهای تیر از روش بهینه سازی BFGS استفاده شده است.

Keywords

, ارتعاش تیر, تجزیه فرکانس‌, روش حل موج, تحلیل ماتریسی, الگوریتم BFGS.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008915,
author = {Sadeghian, Mojtaba and Ekhteraei Toussi, Hamid and مرتضی پاکدامن},
title = {تحلیل ارتعاش تیرها به کمک الگوریتم بهینه سازی BFGS},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات},
year = {2008},
location = {کیش- دانشگاه صنعتی شریف, IRAN},
keywords = {ارتعاش تیر، تجزیه فرکانس‌، روش حل موج، تحلیل ماتریسی، الگوریتم BFGS.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل ارتعاش تیرها به کمک الگوریتم بهینه سازی BFGS
%A Sadeghian, Mojtaba
%A Ekhteraei Toussi, Hamid
%A مرتضی پاکدامن
%J اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات
%D 2008

[Download]