سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( تاثیر کاه کلزا عمل اوری شده با سطوح مختلف سود و اوره بر عملکرد بره های نر کردی )

نویسندگان: علی رضا توسلی نیا , رضا ولی زاده , رضا وکیلی , سعید سبحانی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر کاه کلزا عمل اوری شده با سطوح مختلف سود و اوره بر عملکرد بره های نر کردی

کلمات کلیدی

تاثیر کاه کلزا عمل اوری شده با سطوح مختلف سود و اوره بر عملکرد بره های نر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008923,
author = {علی رضا توسلی نیا and ولی زاده, رضا and رضا وکیلی and سبحانی راد, سعید},
title = {تاثیر کاه کلزا عمل اوری شده با سطوح مختلف سود و اوره بر عملکرد بره های نر کردی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تاثیر کاه کلزا عمل اوری شده با سطوح مختلف سود و اوره بر عملکرد بره های نر کردی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کاه کلزا عمل اوری شده با سطوح مختلف سود و اوره بر عملکرد بره های نر کردی
%A علی رضا توسلی نیا
%A ولی زاده, رضا
%A رضا وکیلی
%A سبحانی راد, سعید
%J سومین کنگره علوم دامی ایران
%D 2008

[Download]