سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( افزایش عملکرد بره های پرواری با استفاده از حبه نمودن غذای کامل )

نویسندگان: رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش عملکرد بره های پرواریبا استفاده از حبه نمودن غذای کامل

کلمات کلیدی

افزایش عملکرد بره های پرواریبا استفاده از حبه نمودن غذای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008925,
author = {ولی زاده, رضا},
title = {افزایش عملکرد بره های پرواری با استفاده از حبه نمودن غذای کامل},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {افزایش عملکرد بره های پرواریبا استفاده از حبه نمودن غذای کامل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش عملکرد بره های پرواری با استفاده از حبه نمودن غذای کامل
%A ولی زاده, رضا
%J سومین کنگره علوم دامی ایران
%D 2008

[Download]