سیتوتکنولوژی , 2008-11-10

عنوان : ( مدیریت کروموزوم های مصنوعی )

نویسندگان: مروارید ساعی نسب , احمدرضا بهرامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کروموزوم های مصنوعی تکنولوژی جالبی هستند

کلمات کلیدی

, کروموزوم های مصنوعی, وکتور, مهندسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008936,
author = {مروارید ساعی نسب and بهرامی, احمدرضا},
title = {مدیریت کروموزوم های مصنوعی},
booktitle = {سیتوتکنولوژی},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {کروموزوم های مصنوعی، وکتور، مهندسی ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت کروموزوم های مصنوعی
%A مروارید ساعی نسب
%A بهرامی, احمدرضا
%J سیتوتکنولوژی
%D 2008

[Download]