اولین کنگره سیتو تکنو لوژی وکاربرد های آن , 2008-11-10

عنوان : ( مدلی به منظور مطالعه تاثیر ویتامین C بر رشد و تکثیرو تمایز بافت بلاستما در in vitro )

نویسندگان: میترا عتیقی مقدم , ناصر مهدوی شهری , احمدرضا بهرامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه بافت بلاستما...

کلمات کلیدی

, بلاستما, ترمیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008937,
author = {میترا عتیقی مقدم and مهدوی شهری, ناصر and بهرامی, احمدرضا},
title = {مدلی به منظور مطالعه تاثیر ویتامین C بر رشد و تکثیرو تمایز بافت بلاستما در in vitro},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنو لوژی وکاربرد های آن},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {بلاستما، ترمیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلی به منظور مطالعه تاثیر ویتامین C بر رشد و تکثیرو تمایز بافت بلاستما در in vitro
%A میترا عتیقی مقدم
%A مهدوی شهری, ناصر
%A بهرامی, احمدرضا
%J اولین کنگره سیتو تکنو لوژی وکاربرد های آن
%D 2008

[Download]