اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن , 2008-11-10

عنوان : ( دورنمای کاربردی و روش های مولکولی در ... )

نویسندگان: احمدرضا بهرامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلول های بدن در روند تکوین....

کلمات کلیدی

, تمایز سلولی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008939,
author = {بهرامی, احمدرضا},
title = {دورنمای کاربردی و روش های مولکولی در ...},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تمایز سلولی، سلول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دورنمای کاربردی و روش های مولکولی در ...
%A بهرامی, احمدرضا
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن
%D 2008

[Download]