اولین کنگره ملی فناوری تولید و فراوری گوجه فرنگی , 2009-02-11

عنوان : ( بررسی مقاومت به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در 28 لاین گوجه‌فرنگی )

نویسندگان: محمد فارسی , سیدحسین نعمتی , حدیثه سادات حسینی پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی عامل بیماری TYLCDV، از جنس بـــگــومـــوویروس Begomovirus در تیره ویروس‌های دوقلـو Geminiviridae می‌باشد و توسط سفید بالک (Bemisia tabaci) منتقل می‌شود. نتایج بدست آمده در سال‌های اخیر، بیانگر انتشار و گسترش آلودگی به مناطق جدیدی از کشور از جمله برخی مناطق در استان‌های خراسان رضوی و شمالی می‌باشد. وجود حشره ناقل عامل بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در گلخانه‌های منطقه، گسترش زیاد بیماری را در کشور باعث می‌شود. به علت ایجاد مقاومت در جمعیت حشره ناقل نسبت به سموم متداول حشره‌کش و همچنین تولید نسل‌های زیاد در طول سال، کنترل ناقل ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی مشکل و در اغلب موارد ناکار‌آمد بوده است. بررسی لاین‌های گوجه‌فرنگی به منظور شناسایی منابع احتمالی مقاومت و انتقال مقاومت از آنها به ارقام حساس با هدف دستیابی به لاین‌های متحمل و یا مقاوم یکی از راهکارهای اصلی جلوگیری از گسترش و کاهش میزان خسارت بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی می‌باشد. در این آزمایش 28 لاین از لحاظ مقاومت به این بیماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا گیاهچه‌ها توسط پیوند‌زدن به ویروس آلوده شدند و سپس با مشاهده علائم بیماری و انجام واکنش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای ژنوم ویروس به بررسی مقاومت پرداخته شد. تمام 28 لاین‌ها حساس به این ویروس شناخته شدند. برای مقاومت به این ویروس لاین‌های بیشتری به ویژه ارقام وحشی بایستی مورد بررسی قرارگیرند. همچنین می‌توان در تحقیقات بعدی تولید مقاومت از طریق استفاده از RNAi را مد نظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی, گوجه فرنگی, مقاومت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008947,
author = {فارسی, محمد and نعمتی, سیدحسین and حسینی پویا, حدیثه سادات},
title = {بررسی مقاومت به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در 28 لاین گوجه‌فرنگی},
booktitle = {اولین کنگره ملی فناوری تولید و فراوری گوجه فرنگی},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی، گوجه فرنگی، مقاومت، ویروس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقاومت به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در 28 لاین گوجه‌فرنگی
%A فارسی, محمد
%A نعمتی, سیدحسین
%A حسینی پویا, حدیثه سادات
%J اولین کنگره ملی فناوری تولید و فراوری گوجه فرنگی
%D 2009

[Download]