اولین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2007-05-09

عنوان : ( مطالعه سنگ چینه ای و زیست چینه ای سازند چهل کمان در برش جوزک واقع در غرب حوضه کپه داغ )

نویسندگان: اکبر حیدری , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , محمد وحیدی نیا , مریم مرجوی , احمد رئوفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008949,
author = {حیدری, اکبر and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and وحیدی نیا, محمد and مرجوی, مریم and رئوفیان, احمد},
title = {مطالعه سنگ چینه ای و زیست چینه ای سازند چهل کمان در برش جوزک واقع در غرب حوضه کپه داغ},
booktitle = {اولین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کپه داغ; جوزک; لیتواستراتیگرافی; بایواستراتیگرافی; فرامینیفرا; پالئوسن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه سنگ چینه ای و زیست چینه ای سازند چهل کمان در برش جوزک واقع در غرب حوضه کپه داغ
%A حیدری, اکبر
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A وحیدی نیا, محمد
%A مرجوی, مریم
%A رئوفیان, احمد
%J اولین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2007

[Download]