اولین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2007-05-09

عنوان : ( میکروبایواستراتیگرافی و محیط رسوبگذاری سازند کلات در برش الگو (تنگ نیزار) شمال شرق مشهد )

نویسندگان: محمد وحیدی نیا , عباس صادقی , احمد شمیرانی , علی اصغر آریایی , محمد حسین آدابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میکروبایواستراتیگرافی و محیط رسوبگذاری سازند کلات در برش الگو (تنگ نیزار) شمال شرق مشهد

کلمات کلیدی

, کپه داغ, سازند کلات, ماستریشتین, پلانکتون, بنتیک, پالئوسول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008952,
author = {وحیدی نیا, محمد and عباس صادقی and احمد شمیرانی and علی اصغر آریایی and محمد حسین آدابی},
title = {میکروبایواستراتیگرافی و محیط رسوبگذاری سازند کلات در برش الگو (تنگ نیزار) شمال شرق مشهد},
booktitle = {اولین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کپه داغ; سازند کلات; ماستریشتین; پلانکتون; بنتیک; پالئوسول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میکروبایواستراتیگرافی و محیط رسوبگذاری سازند کلات در برش الگو (تنگ نیزار) شمال شرق مشهد
%A وحیدی نیا, محمد
%A عباس صادقی
%A احمد شمیرانی
%A علی اصغر آریایی
%A محمد حسین آدابی
%J اولین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2007

[Download]