اولین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2007-05-09

عنوان : ( مطالعات میکروبایواستراتیگرافی نهشته های ائوسن در غرب رشته کوههای بینالود واقع در شمال غرب شهرستان نیشابور )

نویسندگان: احمد رئوفیان , مریم مرجوی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008955,
author = {رئوفیان, احمد and مرجوی, مریم and وحیدی نیا, محمد and عاشوری, علیرضا},
title = {مطالعات میکروبایواستراتیگرافی نهشته های ائوسن در غرب رشته کوههای بینالود واقع در شمال غرب شهرستان نیشابور},
booktitle = {اولین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زیست چینه شناسی; ائوسن; بینالود; نومولیت; گلوبی ژرین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات میکروبایواستراتیگرافی نهشته های ائوسن در غرب رشته کوههای بینالود واقع در شمال غرب شهرستان نیشابور
%A رئوفیان, احمد
%A مرجوی, مریم
%A وحیدی نیا, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%J اولین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2007

[Download]