پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی , 2008-02-12

عنوان : ( گزارش یک مورد ضایعات پوستی شبیه به درماتوفیلوزیس در یک گله گاو براون سویس )

نویسندگان: بهمن تقی پور قرشی , کامران شریفی , سعادتی، جلال , احمدرضا موثقی , مهرناز راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله علائم درمانگاهی مشابه درماتوفیلوزیس در یک گله گاوشیری معرفی شده است.

کلمات کلیدی

ضایعات پوستی شبیه به درماتوفیلوزیس در یک گله گاو براون سویس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008956,
author = {تقی پور قرشی, بهمن and شریفی, کامران and سعادتی، جلال and موثقی, احمدرضا and راد, مهرناز},
title = {گزارش یک مورد ضایعات پوستی شبیه به درماتوفیلوزیس در یک گله گاو براون سویس},
booktitle = {پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {ضایعات پوستی شبیه به درماتوفیلوزیس در یک گله گاو براون سویس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش یک مورد ضایعات پوستی شبیه به درماتوفیلوزیس در یک گله گاو براون سویس
%A تقی پور قرشی, بهمن
%A شریفی, کامران
%A سعادتی، جلال
%A موثقی, احمدرضا
%A راد, مهرناز
%J پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی
%D 2008

[Download]