هیجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2008-09-05

عنوان : ( تعیین مشخصات جدایه های ایرانی Photorhabdus )

نویسندگان: جواد کریمی برنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین مشخصات جدایه های ایرانی باکتری همزیست با نماتودهای بیماریزای کرم سفید ریشه

کلمات کلیدی

Photorhabdus luminescens تعیین مشخصات جدایه ها باکتری نماتود بیماریزای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008960,
author = {کریمی برنگ, جواد},
title = {تعیین مشخصات جدایه های ایرانی Photorhabdus},
booktitle = {هیجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2008},
location = {همدان, ايران},
keywords = {Photorhabdus luminescens تعیین مشخصات جدایه ها باکتری نماتود بیماریزای حشرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مشخصات جدایه های ایرانی Photorhabdus
%A کریمی برنگ, جواد
%J هیجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2008

[Download]