هیجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2008-09-05

عنوان : ( تعیین مشخصات جدایه های ایرانی Photorhabdus )

نویسندگان: جواد کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین مشخصات جدایه های ایرانی باکتری همزیست با نماتودهای بیماریزای کرم سفید ریشه

کلمات کلیدی

Photorhabdus luminescens تعیین مشخصات جدایه ها باکتری نماتود بیماریزای حشرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008960,
author = {کریمی, جواد},
title = {تعیین مشخصات جدایه های ایرانی Photorhabdus},
booktitle = {هیجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2008},
location = {همدان, ايران},
keywords = {Photorhabdus luminescens تعیین مشخصات جدایه ها باکتری نماتود بیماریزای حشرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مشخصات جدایه های ایرانی Photorhabdus
%A کریمی, جواد
%J هیجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2008

[Download]