هیجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2008-08-24

عنوان : ( بررسی میکروفلور کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید )

نویسندگان: اعظم یوسفی , محمد فارسی , عصمت یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارج خوراکی دکمه ای روی یک محیط کاملا اختصاصی به نام کمپوست رشد می کند. در تخمیر مواد اولیه کمپوست قارچ های زیادی دخالت دارند. شناسایی قارچ های مفید و مضر در تخمیر اختصاصی کمپوست میتواند به افزایش عملکرد قارچ دکمه ای سفید کمک نماید. در این تحقیق فلور قارجی از زمان تهیه بستر کشت تا زمان شروع میوه دهی بررسی شد. از تمام مراحل تهیه کمپوست نمونه گیری شد. در مجموع قارچهای زیر مشاهده شدند. Pnicillium sp., Cladosporium cladosporides, Botryotrichum piluliferum, Coprinusspp.

کلمات کلیدی

, قارچ خوراکی دکمه ای, کمپوست,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008962,
author = {اعظم یوسفی and فارسی, محمد and عصمت یوسفی},
title = {بررسی میکروفلور کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید},
booktitle = {هیجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2008},
location = {همدان, ايران},
keywords = {قارچ خوراکی دکمه ای، کمپوست، میکروفلور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میکروفلور کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید
%A اعظم یوسفی
%A فارسی, محمد
%A عصمت یوسفی
%J هیجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2008

[Download]