دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2008-05-27

عنوان : ( بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش حمام قلعه بر مبنای فرامینیفرها و مقایسه آن با برش الگو )

نویسندگان: مرضیه وحدتی راد , علیرضا عاشوری , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش حمام قلعه بر مبنای فرامینیفرها و مقایسه آن با برش الگو

کلمات کلیدی

, سازند آبدراز, حمام قلعه, فرامینیفر, پلانکتونیک, بنتونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008963,
author = {وحدتی راد, مرضیه and عاشوری, علیرضا and وحیدی نیا, محمد},
title = {بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش حمام قلعه بر مبنای فرامینیفرها و مقایسه آن با برش الگو},
booktitle = {دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سازند آبدراز; حمام قلعه; فرامینیفر;پلانکتونیک; بنتونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش حمام قلعه بر مبنای فرامینیفرها و مقایسه آن با برش الگو
%A وحدتی راد, مرضیه
%A عاشوری, علیرضا
%A وحیدی نیا, محمد
%J دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2008

[Download]