Journal of Statistical Sciences, دوره (1), شماره (2), سال (2008-2) , صفحات (109-120)

عنوان : ( آزمون متقارن بودن توزیع بر اساس آنتروپی )

نویسندگان: آرزو حبیبی راد , ناصررضا ارقامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا برآورد آنتروپی از آماره های ترتیبی را که گسترشی از براورد آنتروپی است بیان می کنیم و سپس ...

کلمات کلیدی

, آنتروپی, آزمون برآورد آنتروپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008964,
author = {حبیبی راد, آرزو and ارقامی, ناصررضا},
title = {آزمون متقارن بودن توزیع بر اساس آنتروپی},
journal = {Journal of Statistical Sciences},
year = {2008},
volume = {1},
number = {2},
month = {February},
issn = {0376-7922},
pages = {109--120},
numpages = {11},
keywords = {آنتروپی-آزمون برآورد آنتروپی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آزمون متقارن بودن توزیع بر اساس آنتروپی
%A حبیبی راد, آرزو
%A ارقامی, ناصررضا
%J Journal of Statistical Sciences
%@ 0376-7922
%D 2008

[Download]