اندیشه آماری, دوره (12), شماره (1), سال (2007-7) , صفحات (35-35)

عنوان : ( رگرسیون فازی )

نویسندگان: شهره میرزایی یگانه , ناصررضا ارقامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بیان و تشریح مبانی و ایده کلی برخی از روشهای تحلیل رگرسیون می پردازیم....

کلمات کلیدی

, رگرسیون فازی, رگرسیون مکانی, ..
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008966,
author = {شهره میرزایی یگانه and ارقامی, ناصررضا},
title = {رگرسیون فازی},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2007},
volume = {12},
number = {1},
month = {July},
issn = {1026-8944},
pages = {35--35},
numpages = {0},
keywords = {رگرسیون فازی-رگرسیون مکانی-..},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رگرسیون فازی
%A شهره میرزایی یگانه
%A ارقامی, ناصررضا
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2007

[Download]