پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2008-02-13

عنوان : ( شناسایی انواع دولومیت و مکانیزم تشکیل آنها در سنگهای آهکی سازند تیرگان در غرب کپه داغ )

نویسندگان: سیدمحمدعلی موسوی زاده , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , مهدی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی انواع دولومیت و مکانیزم تشکیل آنها در سنگهای آهکی سازند تیرگان در غرب کپه داغ

کلمات کلیدی

شناسایی انواع دولومیت و مکانیزم تشکیل آنها در سنگهای آهکی سازند تیرگان در غرب کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008986,
author = {موسوی زاده, سیدمحمدعلی and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and نجفی, مهدی},
title = {شناسایی انواع دولومیت و مکانیزم تشکیل آنها در سنگهای آهکی سازند تیرگان در غرب کپه داغ},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شناسایی انواع دولومیت و مکانیزم تشکیل آنها در سنگهای آهکی سازند تیرگان در غرب کپه داغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی انواع دولومیت و مکانیزم تشکیل آنها در سنگهای آهکی سازند تیرگان در غرب کپه داغ
%A موسوی زاده, سیدمحمدعلی
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A نجفی, مهدی
%J پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]