اولین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو , 2008-10-18

عنوان : ( طراحی یک پمپ جدید با استفاده از مکانیزم لنگ )

نویسندگان: حسین بهروز , علی اکبر اکبری , بهزاد مهاجر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک مکانیزم جدید برای پمپ معرفی شده و به بررسی ویژگی های آن پرداخته می شود. آنگاه پس از مقایسه با پمپ های موجود در مورد کاربرد ها و روشهای آن بحث می شود.

کلمات کلیدی

, پمپ جابجایی مثبت, شبیه سازی دینامیکی, شبیه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008995,
author = {بهروز, حسین and اکبری, علی اکبر and مهاجر, بهزاد},
title = {طراحی یک پمپ جدید با استفاده از مکانیزم لنگ},
booktitle = {اولین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {پمپ جابجایی مثبت،شبیه سازی دینامیکی، شبیه سازی FEM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی یک پمپ جدید با استفاده از مکانیزم لنگ
%A بهروز, حسین
%A اکبری, علی اکبر
%A مهاجر, بهزاد
%J اولین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو
%D 2008

[Download]