اولین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو , 2008-10-18

عنوان : ( تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد انواع پمپهای مارپیچ دوار )

نویسندگان: جواد گوهریان , محمدرضا قریب , علی اکبر اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از اصول هندسی پمپ و کمترین محاسبات ریاضی، پیچیدگی و نکات پنهان عملکرد پمپ مارپیچ دوار بررسی می شود. همچنین به بخشی از عیب یابی این پمپ بر پایه نتایج تجربی نیز پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, پمپ دوار, روتور مارپیچ, طراحی پمپ, هندسه پمپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008996,
author = {گوهریان, جواد and قریب, محمدرضا and اکبری, علی اکبر},
title = {تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد انواع پمپهای مارپیچ دوار},
booktitle = {اولین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پمپ دوار، روتور مارپیچ، طراحی پمپ، هندسه پمپ دوار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد انواع پمپهای مارپیچ دوار
%A گوهریان, جواد
%A قریب, محمدرضا
%A اکبری, علی اکبر
%J اولین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو
%D 2008

[Download]