هیجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2008-08-24

عنوان : ( شناسایی مولکولی پاتوژن کرم سفید ریشه Heterorhabditis bacteriophora )

نویسندگان: جواد کریمی برنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جدایه های نماتود بیماری زای کرم سفید ریشه Polyphylla olivieri که از تهران جمع اوری گردیده بود با استفاده از توالی ITS مورد مطالعه قرار گرفت و جایگاه فیلوژنیک آنها نیز بررسی و ارزیابی شد.

کلمات کلیدی

, تعیین هویت , مارکر, ITS , پاتوزن حشرات , Heterorhabditis
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009011,
author = {کریمی برنگ, جواد},
title = {شناسایی مولکولی پاتوژن کرم سفید ریشه Heterorhabditis bacteriophora},
booktitle = {هیجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2008},
location = {همدان, ايران},
keywords = {تعیین هویت - مارکر- ITS -پاتوزن حشرات - Heterorhabditis bacteriophora},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی مولکولی پاتوژن کرم سفید ریشه Heterorhabditis bacteriophora
%A کریمی برنگ, جواد
%J هیجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2008

[Download]