یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04

عنوان : ( پتروگرافی، دگرسانی و ژئوشیمی بخش غربی معدن هلاک آباد (جنوب سبزوار) )

نویسندگان: بی بی منصوره مظلوم ترشیزی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سعید سعادت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طبق پیوست

کلمات کلیدی

, دگرسانی, ژئوشیمی, هلاک آباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009013,
author = {مظلوم ترشیزی, بی بی منصوره and کریم پور, محمدحسن and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and سعید سعادت},
title = {پتروگرافی، دگرسانی و ژئوشیمی بخش غربی معدن هلاک آباد (جنوب سبزوار)},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {دگرسانی، ژئوشیمی، هلاک آباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتروگرافی، دگرسانی و ژئوشیمی بخش غربی معدن هلاک آباد (جنوب سبزوار)
%A مظلوم ترشیزی, بی بی منصوره
%A کریم پور, محمدحسن
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A سعید سعادت
%J یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2007

[Download]