دانش و توسعه, دوره (15), شماره (24), سال (2008-6)

عنوان : ( رتبه بندی صنایع فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس میزان برخورداری از شاخص های مطلوب )

نویسندگان: محمود هوشمند , حسین خدادوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، انبوهی از اطلاعات شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار کشور در قالب شاخص های قابل اندازه گیری در گروه های مختلف صنایع خلاصه شده و سپس با استفاده از روش تحلیل تاکسونومی عددی، تمام صنایع موجود بر اساس میزان برخورداری از شاخص ها رتبه بندی شده اند. دوره زمانی بررسی، 7 مقطع شش ماهه از ابتدای سال 1380 تا پایان شهریور 1383 را در بر می گیرد. مبانی نظری تحقیق شامل تحلیل عاملی شاخص ها، شناسایی صنایع همگن و در نهایت رتبه بندی صنایع است. تحلیل عاملی برای شناسایی شاخص های وابسته به یکدیگر بکار می رود و شناسایی صنایع همگن و همچنین رتبه بندی صنایع، با تحلیل تاکسونومی عددی انجام می شود. نتایج بررسی نشان می دهد صنعت واسطه گری مالی از بالاترین رتبه و صنعت نساجی از پایین ترین رتبه در رسیدن به اهداف مطلوب برخوردار بوده اند. این موضوع نشان دهنده اهمیت تشکیل پرتفوی در بورس اوراق بهادار است، چرا که صنعت واسطه گری ثابت می کند تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری به ویژه در بلند مدت می تواند بسیار مطمئن تر و در عین حال پر بازده تر باشد. همچنین ثابت شد برخورداری از شاخص های مطلوب و مورد بررسی برای صنایع مختلف ثبات چندانی ندارد به طوری که تغییر رتبه یک صنعت ممکن است بسیار شدید باشد. اما با توجه به جدول نهایی در نتیجه گیری که میانگین کل دوره ها را نشان می دهد، احتمال برتری صنایع ای که در چند دوره وضعیت خوبی داشته اند بسیار بیشتر است.

کلمات کلیدی

, سود هر سهم (EPS), تاکسونومی عددی, بورس اوراق بهادار, شاخص, سرمایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009015,
author = {هوشمند, محمود and خدادوست, حسین},
title = {رتبه بندی صنایع فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس میزان برخورداری از شاخص های مطلوب},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2008},
volume = {15},
number = {24},
month = {June},
issn = {2008-1456},
keywords = {سود هر سهم (EPS)، تاکسونومی عددی، بورس اوراق بهادار، شاخص، سرمایه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رتبه بندی صنایع فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس میزان برخورداری از شاخص های مطلوب
%A هوشمند, محمود
%A خدادوست, حسین
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2008

[Download]