سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( فرآوری فیزیکی جیره های کاملاً مخلوط و تأثیر آن بر مصرف انتخابی اجزای خوراک در گاوهای شیرده )

نویسندگان: علی حسین خانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مصرف انتخابی اجزای خوراک ...

کلمات کلیدی

, مصرف انتخابی, اندازه قطعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009026,
author = {حسین خانی, علی and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی},
title = {فرآوری فیزیکی جیره های کاملاً مخلوط و تأثیر آن بر مصرف انتخابی اجزای خوراک در گاوهای شیرده},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مصرف انتخابی، اندازه قطعات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرآوری فیزیکی جیره های کاملاً مخلوط و تأثیر آن بر مصرف انتخابی اجزای خوراک در گاوهای شیرده
%A حسین خانی, علی
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]