سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( مطالعه خصوصیات فیزیکی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار و اهمیت آنها در تغذیه نشخوارکنندگان )

نویسندگان: مرتضی چاجی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه خصوصیات فیزیکی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار و اهمیت آنها در تغذیه نشخوارکنندگان

کلمات کلیدی

, پیت نیشکر, بخار آب تحت فشار,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009031,
author = {چاجی, مرتضی and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and افتخارشاهرودی, فریدون},
title = {مطالعه خصوصیات فیزیکی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار و اهمیت آنها در تغذیه نشخوارکنندگان},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پیت نیشکر، بخار آب تحت فشار،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه خصوصیات فیزیکی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار و اهمیت آنها در تغذیه نشخوارکنندگان
%A چاجی, مرتضی
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]