رستاخیز دهستان , 2008-08-27

عنوان : ( دهستان در منابع قدیم و قرون و سطی )

نویسندگان: علی غفرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نام منطقه دهستان به مناسبت های مختلف و به تناسب حوادث و وقایعی که در آنجا رخ داده، بارها در منابع تاریخی وادبی و جغرافیایی قدیم که ملت های مسلمان به زبانهای فارسی و عربی نوشته اند، ذکر شده است. از آنجا که منطقه دهستان در دوره فتوحات اسلامی در سده اول هـ/ هفتم م، از جمله ثغور بوده و مسلمانان در آنجا با اقوام غیر مسلمان درگیر جنگ بوده اند، در منابعی که با عنوان فتوح البلدان شناخته می شوند ، ذکر شده است. همچنین نام دهستان در تاریخهای عمومی مسلمانان ازجمله « تاریخ الرسل والملوک» طَبَری و کتاب تاریخی بزرگ« الکامل» نوشته عِزُّالدّین عَلی بن اَثیر بارها ذکر گردیده است. در سده های بعد نیز نام دهستان را به سبب واقع شدنش در سر راه خراسان و گرگان به سوی خوارزم و آمد و رفت کاروان های تجاری ازآن سرزمین، بارها در منابع تاریخی و جغرافیایی هم می توان دید. در منابع ادبی وشعری هم نام دهستان به مناسبت سخن از عالمان منسوب به دهستان، بارها ذکر شده است.

کلمات کلیدی

, دهستان , گرگان, رباط , فراوه, منابع فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009033,
author = {غفرانی, علی},
title = {دهستان در منابع قدیم و قرون و سطی},
booktitle = {رستاخیز دهستان},
year = {2008},
location = {ترکمن باشی, تركمنستان},
keywords = {دهستان ، گرگان، رباط ، فراوه،منابع فارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دهستان در منابع قدیم و قرون و سطی
%A غفرانی, علی
%J رستاخیز دهستان
%D 2008

[Download]