مطالعات اسلامی, سال (2006-6) , صفحات (31-66)

عنوان : ( مبانی و احکام فقهی محیط زیست )

نویسندگان: محمدتقی فخلعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار موضع شریعت در برابر اقدامهای سازنده و تخریبی در محیط زیست به دقت و با تکیه بر متد تحلیل فقهی مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, محیط زیست , تخریب , ضمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009036,
author = {فخلعی, محمدتقی},
title = {مبانی و احکام فقهی محیط زیست},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2006},
month = {June},
issn = {1010-4992},
pages = {31--66},
numpages = {35},
keywords = {محیط زیست ، تخریب ، ضمان ،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبانی و احکام فقهی محیط زیست
%A فخلعی, محمدتقی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2006

[Download]