علوم اجتماعی, شماره (2), سال (2009-11) , صفحات (149-166)

عنوان : ( نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار )

نویسندگان: محمود هوشمند , پروین تشکری صالح ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تامین اطمینان در بازار بورس اوراق بها دار بوسیله فراهم کردن محیطی مطمئن یکی از دستاوردهای اصلی بازارهای بورس دنیا می باشد . در بازار بورس کشورهای توسعه یافته بازارهایی وجود دارند که وظیفه تامین اطمینان و کاهش ریسک حاصل از نوسانات قیمت سهام را به عهده دارند0 .این بازارها ،بازار اختیار معامله سهام ، نامیده می شوند .این مقاله ضمن مقایسه قرارداد اختیار معامله سهام وقرارداد بیمه به بررسی امکان کاهش ریسک حاصل از خرید سهام در بازار بورس توسط قراردادهای بیمه ای پرداخته است . در همین راستا بعد از معرفی چارچوب کلی تحقیق ابتدا به بررسی نظری موضوع با بهره گیری از منابع داخلی وخارجی پرداخته شده است . سپس با استفاده از روش میدانی داده های مورد نظرجمع آوری شده اند . داده ها از پرسشنامه ای که بین سهامداران حاضر در تالار بورس توزیع شده بدست آمده و با استفاده از نرم افزار مورد تحلیل قرار گرفته اند .نتایج نشان می دهد سهامداران تمایل به بیمه شدن سهام خود دارند ومعتقدند دخالت صنعت بیمه در بازار بورس به عنوان بازار تامین اطمینان می تواند میزان سرمایه گذاریها را افزایش دهد .در انتها پیشنهاداتی باتوجه به نتایج حاصله ارائه شده است .

کلمات کلیدی

, ریسک , بیمه , سهام , اختیار معامله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009037,
author = {هوشمند, محمود and تشکری صالح, پروین},
title = {نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2009},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-1383},
pages = {149--166},
numpages = {17},
keywords = {ریسک ، بیمه ، سهام ، اختیار معامله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار
%A هوشمند, محمود
%A تشکری صالح, پروین
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2009

[Download]