نامه فرهنگستان, سال (2001-10) , صفحات (165-181)

عنوان : ( نام اقوام در جفرافیای ایران )

نویسندگان: حسینعلی مصطفوی گرو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فلات ایران در طول قرنها جایگاه قبایل و ملل بسیاری بوده است که در مجاورت یکدیگر زندگی می کردند. تقریبا در آغاز هزاره اول قبل از میلاد، قبایل ایرانی در سرزمین ایران سکنی گزیدند و نام خود را بر آن نهادند. در این مقاله سعی شده است نام قبایل همراه با نام جغرافیای محل سکونت آنها مقایسه گردد.

کلمات کلیدی

, اقوام ایرانی , فلات ایران, جفرافیای ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009042,
author = {مصطفوی گرو, حسینعلی},
title = {نام اقوام در جفرافیای ایران},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2001},
month = {October},
issn = {1025-0832},
pages = {165--181},
numpages = {16},
keywords = {اقوام ایرانی - فلات ایران- جفرافیای ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نام اقوام در جفرافیای ایران
%A مصطفوی گرو, حسینعلی
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2001

[Download]