سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( اثر تراکم دام در جایگاه های باز بر روی شاخص های راحتی گاو شیری )

نویسندگان: عباسعلی ناصریان , بهنام صارمی , فرهاد کاروان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تراکم دام در جایگاه های باز بر روی شاخص های راحتی گاو شیری

کلمات کلیدی

, گاو شیری, راحتی گاو, جایگاه باز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009043,
author = {ناصریان, عباسعلی and بهنام صارمی and فرهاد کاروان},
title = {اثر تراکم دام در جایگاه های باز بر روی شاخص های راحتی گاو شیری},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گاو شیری، راحتی گاو، جایگاه باز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تراکم دام در جایگاه های باز بر روی شاخص های راحتی گاو شیری
%A ناصریان, عباسعلی
%A بهنام صارمی
%A فرهاد کاروان
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]