هشتمین کنفرانس بین المللی هوا فضای ایران , 2009-02-17

عنوان : ( بررسی اثر پانچ متقابل در قابلیت شکل پذیری هیدروفرمینگ Y شکل لوله ها )

نویسندگان: مهران کدخدایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اعمال همزمان بار محوری و فشار داخلی در داخل قالب مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, هیدروفرمینگ لوله, پانچ متقابل, اتصالات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009058,
author = {کدخدایان, مهران},
title = {بررسی اثر پانچ متقابل در قابلیت شکل پذیری هیدروفرمینگ Y شکل لوله ها},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین المللی هوا فضای ایران},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {هیدروفرمینگ لوله، پانچ متقابل، اتصالات Y},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر پانچ متقابل در قابلیت شکل پذیری هیدروفرمینگ Y شکل لوله ها
%A کدخدایان, مهران
%J هشتمین کنفرانس بین المللی هوا فضای ایران
%D 2009

[Download]