سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تأثیر فرآوری خوراک بر قابلیت هضم مواد مغذی خوراک شروع کننده گوساله شیری نژاد براون سوئیس )

نویسندگان: جلیل قاسمی نژاد , نورمحمد تربتی نژاد , علی خسروی , عباسعلی ناصریان , علیرضا فروغی , سعید زره داران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر فرآوری خوراک بر قابلیت هضم مواد مغذی خوراک شروع کننده گوساله شیری نژاد براون سوئیس

کلمات کلیدی

, گوساله شیری, خوراک پلت شده, قابلیت هضم, مایع شکمبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009059,
author = {جلیل قاسمی نژاد and نورمحمد تربتی نژاد and علی خسروی and ناصریان, عباسعلی and علیرضا فروغی and سعید زره داران},
title = {تأثیر فرآوری خوراک بر قابلیت هضم مواد مغذی خوراک شروع کننده گوساله شیری نژاد براون سوئیس},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گوساله شیری، خوراک پلت شده، قابلیت هضم، مایع شکمبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر فرآوری خوراک بر قابلیت هضم مواد مغذی خوراک شروع کننده گوساله شیری نژاد براون سوئیس
%A جلیل قاسمی نژاد
%A نورمحمد تربتی نژاد
%A علی خسروی
%A ناصریان, عباسعلی
%A علیرضا فروغی
%A سعید زره داران
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]