اقتصاد اسلامی و توسعه , 2008-05-07

عنوان : ( اثر متقابل توزیع درآمد و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران )

نویسندگان: فائزه قاضی , محمود هوشمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر متقابل توزیع درآمد و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران

کلمات کلیدی

ـوزیع درآمد / رشد اقتصادی/ ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009061,
author = {قاضی, فائزه and هوشمند, محمود},
title = {اثر متقابل توزیع درآمد و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران},
booktitle = {اقتصاد اسلامی و توسعه},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ـوزیع درآمد / رشد اقتصادی/ ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر متقابل توزیع درآمد و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران
%A قاضی, فائزه
%A هوشمند, محمود
%J اقتصاد اسلامی و توسعه
%D 2008

[Download]