سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تأثیر تزریق شیردانی پکتین بر تولید شیر و توازن نیتروژن در بزهای سانن )

نویسندگان: محسن ساری , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر تزریق شیردانی پکتین بر تولید شیر و توازن نیتروژن در بزهای سانن

کلمات کلیدی

, نیتروژن, مدفوع, پکتین, نیتروژن ادرار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009062,
author = {ساری, محسن and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا},
title = {تأثیر تزریق شیردانی پکتین بر تولید شیر و توازن نیتروژن در بزهای سانن},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نیتروژن، مدفوع، پکتین، نیتروژن ادرار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر تزریق شیردانی پکتین بر تولید شیر و توازن نیتروژن در بزهای سانن
%A ساری, محسن
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]